1.Vận chuyển và giao nhận hàng hóa

**Tạp Hóa Công Nghệ  giao nhận hàng tận nơi theo địa chỉ mà khách hàng yêu cầu
**Tạp Hóa Công Nghệ sử dụng dịch vụ bưu điện bảo đảm để gửi nhận hàng cho khách, thời gian giao hàng phụ thuộc vào thời gian làm việc của bưu điện.
**Với đơn hàng 1.200.000 vnđ nhẹ hơn 0.5kg và nhỏ hơn 30cm Chi phí giao nhận hàng đã được tính vào giá bán của sản phẩm, khách hàng không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào khác.

2. Dịch vụ lắp đặt sản phẩm:

Tạp Hóa Công Nghệ thực hiện việc lắp đặt sản phẩm tại nhà theo yêu cầu của khách hàng. Chi phí theo thỏa thuận. Trường hợp khách hàng tự lắp đặt/ cài đặt/ sản phẩm : Khách hàng tự chịu trách nhiệm về kỹ thuật cài đặt/ lắp đặt cũng như mọi rủi ro, tổn thất, thiệt hại liên quan đến sản phẩm và con người như: rơi rớt làm hư hỏng sản phẩm, rơi rớt gây nguy hiểm đến tính mạng…